Psykiatere & Psykologer

Reiseklinikk

Idrettsmedisinsk klinikk

Helse i fellesskap

Velkommen til oss på Tønsberg Medisinske Senter. Vi har samlet en rekke etablerte helsebedrifter under samme tak. I flere tilfeller samarbeider vi på tvers av klinikkene. Vår brede kunnskap, gode atmosfære og vårt ønske om å ta deg som pasient på alvor bidrar til trygghet og trivsel.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg? Vennligst bruk menyen med kategorier ovenfor for å finne riktig avdeling og behandler. Åpningstider og kontaktinformasjon er tilgjengelig under hver behandler. Vi har også en søke funksjon, og en seksjon med ofte stilte spørsmål under FAQ på toppen av siden.

Bilde av behandlerne i Tønsberg Medisinske senter.

Legene Smedsrud og Brøngel bytter kontor på TMS

26. juli 2021, 14:49

16.08.21 bytter fastlegene Brøngel og Smedsrud kontor. Venterommet er det samme og kommunikasjonen via Helsenorge.no er uendret. Lege Brøngel vil ha vikar i sin praksis noen måneder til.

Telefonnumrene fra 16.08.21 er:

Christian Smedsrud: 33376380

Thea Brøngel: 33376363

Mestringsklinikken har et lavterskel tilbud til deg.

16. februar 2021, 13:30

Et alternativ til psykologisk behandling når hjelp til selvhjelp og opplæring i mestringsteknikker er tilstrekkelig. Ring 99423991

Det stilles ikke krav om henvisning. Opprettet for personer som har behov for hjelp til å mestre fysiske/psykiske plager/lidelser så som; smertetilstander, spenninger/anspenthet, søvnforstyrrelser, utmattelse/ME/CFS, stress, depressive reaksjoner, angst, bekymring, uro, tvangslidelse, ensomhet o.l.  Egnet også  for perso...

Les mer

Vi er opptatt av smittevern !

25. januar 2021, 18:41

I løpet av helgen har vi blitt gjort oppmerksom på en utvikling i Covid-19 pandemien. En "britisk" mutasjon av viruset har blitt oppdaget i Nordre Follo. Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI har iverksatt svært strenge tiltak i berørte områder. Tiltakene er et resultat av et samarbeid med Statsforvalteren, 10 direkte berørte kommuner og 15 kommuner i randsonen. Dette har blitt kommunisert tydelig i riksdekkende medier.

Nå oppfordrer vi alle våre pasienter til å ben...

Les mer

Eldre nyheter finner du her.
scroll to top