Legene Smedsrud og Brøngel bytter kontor på TMS

26. juli 2021, 14:49

16.08.21 bytter fastlegene Brøngel og Smedsrud kontor. Venterommet er det samme og kommunikasjonen via Helsenorge.no er uendret. Lege Brøngel vil ha vikar i sin praksis noen måneder til.

Telefonnumrene fra 16.08.21 er:

Christian Smedsrud: 33376380

Thea Brøngel: 33376363

Mestringsklinikken har et lavterskel tilbud til deg.

16. februar 2021, 13:30
Et alternativ til psykologisk behandling når hjelp til selvhjelp og opplæring i mestringsteknikker er tilstrekkelig. Ring 99423991

Det stilles ikke krav om henvisning. Opprettet for personer som har behov for hjelp til å mestre fysiske/psykiske plager/lidelser så som; smertetilstander, spenninger/anspenthet, søvnforstyrrelser, utmattelse/ME/CFS, stress, depressive reaksjoner, angst, bekymring, uro, tvangslidelse, ensomhet o.l.  Egnet også  for personer med store belastninger/ stressreaksjoner og – eller sorg/tapsopplevelse i forbindelse med store livsendringer f.eks. oppsigelse, permittering, endret studietilværelse (Covid-19).  Det er tilknyttet spesialister til klinikken som  konsultativt bidrar i vurderinger, i utarbeidelse av hjelp til selvhjelpstilbud/opplæringstilbud og kan motta henvisninger eller henvise videre ved behov for behandling.  

Vi er opptatt av smittevern !

25. januar 2021, 18:41

I løpet av helgen har vi blitt gjort oppmerksom på en utvikling i Covid-19 pandemien. En «britisk» mutasjon av viruset har blitt oppdaget i Nordre Follo. Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI har iverksatt svært strenge tiltak i berørte områder. Tiltakene er et resultat av et samarbeid med Statsforvalteren, 10 direkte berørte kommuner og 15 kommuner i randsonen. Dette har blitt kommunisert tydelig i riksdekkende medier.

Nå oppfordrer vi alle våre pasienter til å benytte munnbind når de oppholder seg i våre lokaler.

Tønsberg Medisinske Senter AS v/styret og samtlige helseaktører følger situasjonen nøye. Vi har en smittevernplan og stadig utvider vi tiltakene for at våre pasienter skal føle seg trygge hos oss. Alle behandlere benytter gjeldende bransjestandarder i forhold til smittevernutstyr, vi har satt opp synlig skilting ved alle inngangene, vi har ryddet bort stoler og benker for å sikre minimum 1 meter avstand mellom pasienter, håndspritdispensere er plassert rundt om i våre lokaler og det er oppmontert en håndvask på utsiden av toalettene som et alternativ til håndsprit m.m.    

scroll to top