Praksis på TMS?

2. desember 2023, 14:12

Vi har et ledig behandlingsrom på Tønsberg Medisinske Senter. Kontoret ble pusset opp høsten 2023 som et ledd i moderniseringen av hele Tønsberg Medisinske Senter, og er på 11 kvadratmeter. Nye leietagere vil bli invitert med i det gode faglige fellesskapet på Tønsberg Medisinske Senter.

Kontakt Øyvind Nilsson eller Linda Göransdotter Ohren på telefon 333 76 333 eller skriv en mail til tms@tms.no hvis du ønsker å bli en del av Tønsberg Medisinske Senter.

Ny gynekolog på TMS

2. mai 2023, 13:29

Ingrid Møller-Hansen overtok 15.3.23 gynekolog hjemmelen til Elke Lorenz. Ingrid jobbet på gynekologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold og på Ullevål fra 2004. Ingrid ble spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 2013.

Marianne Visnes Nilsen er hennes autoriserte helsesekretær. Hun har lang erfaring fra fastlegepraksis og indremedisinsk avtalepraksis før hun startet på TMS i oktober 2022.

Da dette er en avtalepraksis i gynekologi trenger pasientene henvisning fra lege for å få time.

Treningsrom på Tønsberg Medisinske Senter

3. oktober 2022, 15:50

Gårdeier har utstyrt treningsrom med nye fine apparater for allsidig reahbilitering av pasienter på Tønsberg Medisinske Senter. I tillegg kan alle ansatte benytte rommet for egentrening. Et etterlengtet tilskudd til senteret!

scroll to top