Legen

22. juli 2018, 19:16

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du må ha gode medisinske kunnskaper og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er behandlende og lindrende.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

  • lytte til pasientene og stille diagnose
  • planlegge behandling for hver pasient
  • gi pasienter råd om behandling og opplysninger om bruk og dosering av medisin, risiko osv.

Hvilke behandlinger som tilbys varierer ut fra spesialisering. En allmennpraktiserende lege vil ofte henvise sine pasienter til spesialister, dersom de trenger behandling som den allmennpraktiserende legen ikke kan tilby.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege. Mange leger jobber som spesialister, altså med spesialkompetanse innenfor et medisinsk område.

Ny nettside!

24. april 2018, 12:33

Vi har fått ny nettside, takket være en gruppe flinke IT-studenter som studerer ved Universitetet i Sørøst-Norge og kaller seg NetCode! Nettsiden er utviklet for å se bra ut på alle skjermer, enten den vises på en mobil, tablet eller PC.

Ny behandler

24. april 2018, 12:17

Vi vil ønske Anne Røise velkommen til Tønsberg Medisinske Senter.

Vår nye psykolog har avtalehjemmel fra mai i år.

Kommer fra fulltids privat praksis siste år, men har før det jobbet lenge i Psykisk helsevern for voksne. Har hatt deltids privat praksis ved siden av annen jobb i mange år.

Ferdig utdannet psykolog i 1995 og jobbet da i PP-tjeneste og senere på rusinstitusjon.

Har jobbet både som kliniker, leder og avdelingspsykolog og opplever at variert erfaring er nyttig i møte med mennesker som er i forskjellige livssituasjoner.

Vektlegger god dialog med klientene for å møte individuelle behov.

scroll to top