For at du skal være trygg

7. september 2020, 11:41

Vi tar smittevern på alvor. All undersøkelse og behandling på Tønsberg Medisinske Senter skal foregå i samsvar med retningslinjer fra FHI. Vi ber om at alle som kommer til Tønsberg Medisinske Senter gjør det de kan for å ikke medbringe smitte. Husk håndvask eller spriting av hender på vei inn til oss. Hold god avstand på venterommet. Hvis du har vært på mobilen mens du venter, må du sprite eller vaske hendene en gang til før du kommer inn til konsultasjonen. Vask eller sprit også hendene på vei ut fra oss.

Pasienter som har luftveis symptomer eller mistenker å kunne være smittebærer av korona virus (SARS CoV-2) skal ikke møte opp på Tønsberg Medisinske Senter. De skal henvende seg til egne luftveis klinikker.

Pasienter hjemmehørende i Tønsberg, Færder eller Holmestrand kommune kan bestille time på luftveisklinikken på Eik på nettet ved å klikke på følgende lenke: https://helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5114

Videokonsultasjon

22. mars 2020, 16:54

Alle fastlegene på TMS tilbyr nå videokonsultasjoner. Ta kontakt hvis du heller ønsker det i steden for å komme til time.

Flere av psykologene tilbyr også videokonsultasjon eller telfonkonsultasjon som alternativ til samtaleterapi på kontoret av smittevern hensyn.

Kiropraktorene tilbyr også telefon- og videokonsultasjoner. Ring 333 76 333 eller gå inn på online booking for å bestille time til konsultasjon hos kiropraktor eller fysioterapeut på Tønsberg Kiropraktorklinikk.

Mestringsklinikken tilbyr også telefon- og videokonsultasjoner.

Ring 9074 8790 for å avtale time.

Nye forholdsregler – korona pandemien.

16. mars 2020, 20:54

Fastlegene, legespesialistene og noen av psykologene opprettholder driften. Øvrige aktører på TMS pålegges midlertidig opphør av normal drift som følge av nytt direktiv fra helsedirektoratet. Telefon- og videokonsultasjoner tilbys av flere avdelinger som et aktuelt alternativ. Se egen nyhet om dette der det fremgår hvem som kan tilby denne tjenesten.

Direktivet

Helsedirektoratet har vedtok stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder foreløpig fram til etter påske (14. april)

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

g) Virksomheter som utfører alternativ behandling

h) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.


Unntak

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

scroll to top