Fysioterapi

Fysioterapeuter ønsker å fremme helse ved å jobbe med kropp og bevegelse. En fysioterapeut forebygger, behandler og rehabiliterer skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Telefon: 333 76 333 eller 333 76 400

bilde av Oddrun S. Lien

Oddrun S. Lien jobber med 100% driftsavtale fra Tønsberg kommune.
Hun jobber både med generell fysioterapi og med psykomotorisk fysioterapi( PMF).
Hun er spesialist i PMF.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel-og skjelettsystemet.

For videre utdypning: Se fysio.no

Hva er psykomotorisk Fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spennings-tilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
Pust og spennings-tilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi ha det med oss selv.

Vedvarende spennings-mønstre kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kropps-opplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

For videre utdypning: Se fysio.no

Der kan der lese mer om:

Hvem behandlinger er aktuell for.
Hvordan begynner behandlingen?
Hva kan skje i behandlingen?
Hva kan oppnås i behandlingen.

bilde av Marie Hem Sætre

Marie Hem Sætre vikarierer for Ingrid Veseth med 50% driftsavtale fra Tønsberg kommune. Hun har en 3-årig Bachelorgrad i Fysioterapi og tar på nåværende tidspunkt en Master i Fysioterapi ved OsloMet. Marie har flere års erfaring som Fysioterapeut i privat virksomhet.

Sertifisert i Dry Needling.
Tilbyr trykkbølgebehandling.
Tilgang til velutstyrt treningsrom.

bilde av Morten Andersen

Fysioterapeut Morten Andersen har jobbet ved Tønsberg Kiropraktorklinikk på Tønsberg Medisinske Senter fra desember 2020. I tillegg til grunnutdanning i Fysioterapi fra Tromsø har han Master i fysioterapi fra OsloMet.

Morten Andersen har erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet generell fysioterapibehandling, rehabilitering, eldre, postoperativ oppfølging og gruppetrening. Morten er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker å oppnå selvmestring hos sine pasienter. Han har spesiell interesse for idrett og idrettskader, har grundig kursing i idrettsmedisin og er behandler for Idrettens skadetelefon.

Tilbyr trykkbølgebehandling.
Tilgang til velutstyrt treningsrom.

Fysioterapeut Morten Andersen har kort ventetid. Han driver privat og uten driftstilskudd. Morten tar i mot pasienter med og uten henvisning og behandlingsforsikring.

Mandag: 08.00 til 16.00
Tirsdag: 08.00 til 12.00
Onsdag: 08.00 til 16.00
Fredag: 08.00 til 12.00
scroll to top