Fysioterapi

Fysioterapeuter ønsker å fremme helse ved å jobbe med kropp og bevegelse. En fysioterapeut forebygger, behandler og rehabiliterer skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Telefon: 333 76 333 eller 333 76 400

bilde av Bent Njøten

Bent Njøten er utdannet fysioterapeut og er spesialist i psykomotorisk fysioterapi.
Psykomotorisk fysioterapi omfatter både en forståelsesform og en metodisk tilnærming. Utgangspunktet er en forståelse av kroppen som en funksjonell og samspillende enhet. Både undersøkelse og behandling omfatter hele kroppen, uansett pasientens symptomer og plager. Lokale problem ses i sammenheng med kroppen som helhet, og endringer ett sted i kroppen forventes å sette igang ringvirkninger i andre kroppsdeler. Omstilling av respirasjon står sentralt i behandlingen, og da helst gjennom indirekte respirasjonspåvirkning; dvs gjennom påvirkning av kroppsholdning og bevegelser. En spiller bevisst på gjensidigheten mellom disse kroppsfunksjonene og det nære forholdet mellom disse og muskulære spenninger, autonome funksjoner og emosjoner.

Fysioterapeuten arbeider med massasje, spesifikke kroppsbevegelser og noe samtale. Respirasjonsforholdene bestemmer doseringen. Et lite smerteknip i muskulaturen benyttes for å få frem pasientens spenningsmønster ved ubehag. Pasienten lærer å finne frem til adekvate måter å motvirke ubehag og spenninger på i et empatisk, terapeutisk klima. Indikasjonsområdet er først og fremst økte eller reduserte muskelspenninger og myofacial smerte med bakgrunn i ergonomi, belastende bevegelsesvaner og lettere emosjonelle problemer.

bilde av Oddrun S. Lien

Oddrun S. Lien jobber med 100% driftsavtale fra Tønsberg kommune.
Hun jobber både med generell fysioterapi og med psykomotorisk fysioterapi( PMF).
Hun er spesialist i PMF.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel-og skjelettsystemet.

For videre utdypning: Se fysio.no

Hva er psykomotorisk Fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spennings-tilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
Pust og spennings-tilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi ha det med oss selv.

Vedvarende spennings-mønstre kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kropps-opplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

For videre utdypning: Se fysio.no

Der kan der lese mer om:

Hvem behandlinger er aktuell for.
Hvordan begynner behandlingen?
Hva kan skje i behandlingen?
Hva kan oppnås i behandlingen.

bilde av Annemor Sollie

Annemor Solli, f. 6/4-46
Utdannelse:
Norsk Mensendieckskole 1968.
Videreutdanning i psykosomatisk/psykiatrisk fysioterapi i 1986.

Arbeidsområde:
Problemer relatert til stress:
Smerte nakke/skulder
Hodepine/migrene
Ryggproblematikk
Søvnproblemer
Lav selvfølelse
Liten kontakt med følelser

Behandling av traumer, som ofte kommer til uttrykk i form av frykt/angst/tristhet/depresjon.
Samarbeid med psykolog anbefales, dersom disse plagene er dyptgripende.

Grunnet min alder, har jeg mistet avtalen med Tønsberg kommune og Helfo.
Ulempen er at jeg blir noe dyrere, men fordelen er ingen ventetid.
Du kan få time når du ønsker det.
Jeg har 2 typer behandlinger, en lang time, hvor vi tar opp problemer du ønsker å snakke om, i tillegg til øvelser og en helhetlig massasje.
Den andre behandlingen konsentreres om en god, helhetlig massasje som virker avspennende.

Arbeidstid:
mandag og onsdag 09-14.30
Pris på times behandling: 700kr
Pris på kort tids behandling: 450kr

Ta kontakt på 971 37 778

Mandag: 09.00 til 14.30
Tirsdag:
Onsdag: 09.00 til 14.30
Torsdag:
Fredag:
bilde av Morten Andersen

Fysioterapeut Morten Andersen tar over praksisen til Bettina Ruhs fra desember 2020.

Morten Andersen har erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet generell fysioterapibehandling, rehabilitering, eldre, postoperativ oppfølging og gruppetrening. Morten er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker å oppnå selvmestring hos sine pasienter. Han har spesiell interesse for idrett og idrettskader, har grundig kursing i idrettsmedisin og er behandler for Idrettens skadetelefon. I tillegg studerer han Master i Fysioterapi ved OsloMet.

Fysioterapeut Morten Andersen har kort ventetid. Han driver privat og uten driftstilskudd. Morten tar i mot pasienter med og uten henvisning og behandlingsforsikring.

Mandag: 08.00 til 16.00
Onsdag: 08.00 til 16.00
Fredag: 08.00 til 12.00
scroll to top