Fysioterapi

Fysioterapeuter ønsker å fremme helse ved å jobbe med kropp og bevegelse. En fysioterapeut forebygger, behandler og rehabiliterer skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeutene på Tønsberg Medisinske Senter har tilgang til velustyrt treningsrom for rehabilitering av pasienter.

bilde av Ingrid Veseth

Fysioterapeut Ingrid Veseth jobber med driftsavtale i Tønsberg kommune. Dette innebærer at hun har refusjonsavtale med Helfo. I tillegg til grunnutdanningen i fysioterapi fra OsloMet i 2010 har hun senere tatt videreutdannelse i Psykomotorisk fysioterapi. Ved Tønsberg Medisinske Senter jobber hun primært med psykomotorisk fysioterapi.

Ingrid Veseth har erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet bedriftshelsetjeneste, generell fysioterapibehandling, rehabilitering, eldre, lungesyke, barn og gruppetrening. Ingrid er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker at pasientene opplever hjelp til selvhjelp. Psykomotorisk fysioterapi kan både være individuell eller i gruppe.

Tilbyr psykomotorisk fysioterapi.
Tilgang til velutstyrt treningsrom.

bilde av Morten Andersen

Fysioterapeut Morten Andersen har jobbet ved Tønsberg Kiropraktorklinikk på Tønsberg Medisinske Senter fra desember 2020. I tillegg til grunnutdanning i Fysioterapi fra Tromsø har han Master i fysioterapi fra OsloMet.

Morten Andersen har erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet generell fysioterapibehandling, rehabilitering, eldre, postoperativ oppfølging og gruppetrening. Morten er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker å oppnå selvmestring hos sine pasienter. Han har spesiell interesse for idrett og idrettsskader, har grundig kursing i idrettsmedisin og er behandler for Idrettens skadetelefon.

Tilbyr trykkbølgebehandling.
Tilgang til velutstyrt treningsrom.

Fysioterapeut Morten Andersen har kort ventetid. Han følger prisene i den offentlige takstplakaten og pasientene får trygderefusjon. Morten tar i mot pasienter med og uten henvisning og behandlingsforsikring inklusive Idrettens Skadetelefon.

Mandag: 08.00 til 16.00
Tirsdag: 08.00 til 12.00
Onsdag: 08.00 til 16.00
Fredag: 08.00 til 12.00
bilde av Oddrun S. Lien

Oddrun S. Lien jobber med 100% driftsavtale fra Tønsberg kommune.
Hun jobber både med generell fysioterapi og med psykomotorisk fysioterapi( PMF).
Hun er spesialist i PMF.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel-og skjelettsystemet.

For videre utdypning: Se fysio.no

Hva er psykomotorisk Fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spennings-tilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
Pust og spennings-tilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi ha det med oss selv.

Vedvarende spennings-mønstre kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kropps-opplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

For videre utdypning: Se fysio.no

Der kan der lese mer om:

Hvem behandlinger er aktuell for.
Hvordan begynner behandlingen?
Hva kan skje i behandlingen?
Hva kan oppnås i behandlingen.

scroll to top