Massør


MASSØRKLINIKKEN AS

Pål Welin-Larsen var den første massøren som startet i Tønsberg for over 20 år siden. Siden har han tilknyttet seg Massør Valentin Jørstad.

Klassisk Massasje er en videreutvikling av tidligere tiders massasje som i utgangspunkt gikk ut på å gni opp muskulatur og sette i gang blodsirkulasjonen.

Massasjen i dag gjøres på et mer vitenskapelig og medisinsk grunnlag. Klassisk Massasje går ut på først å undersøke hver enkelt muskel på hele kroppen, ikke bare lokalt der hvor smerten føles, og spenninger i all muskulatur og kartlegges. Deretter starter behandlingen som ofte går i dybden. Klassisk Massasje er en meget effektiv behandling, og hvis det ikke er bedring etter 5 behandlinger, henvises pasienten videre til andre behandlere.

Massasje er noe som vi alle benytter oss av helt naturlig i hverdagslivet. Når man har vondt et sted masserer vi instinkt-vis det ømme stedet. Når et barn har slått seg klapper man det, eller legger hånden på det vonde stedet. Den som er lei seg får en trøst eller klem. Mennesket er avhengig av å komme i berøring med andre. Det som hittil ikke har vært berørt, er de psykiske konsekvensene ved massasje. Det er på det rene at det ikke bare er dårlige arbeidsstillinger eller en annen form for overanstrengelse som skaper muskulære spenninger, men vel så mye stammer fra følelseslivet, som nervøsitet, sinne eller stress. Disse spenninger sliter på kroppen og gir ofte smerter i f.eks. rygg, skuldre, nakke, hofter og knær.

Det sier seg selv at ved tidlig behandling vil man kunne forebygge mange «skader» og mange personer faktisk endrer sin livssituasjon/tilstede-tilværelse etter noen behandlinger. Det vil utvikle seg et tillitsforhold mellom hvert enkelt menneske, dette gjør at man bygger opp respekt for hverandre, samt at et medmenneskelig forhold forsterkes.
Besøk vår nettside her

bilde av Valentin Jørstad

Han er utdannet diplomert Massør og Helsefagarbeider. Han har flere års erfaring både som massør på Tønsberg Medisinske Senter og som helsefagarbeider på ulike institusjoner.

Arbeidstid: 14.00 til 21.00

Mandag til fredag: 08.00 til 20.00
scroll to top