Mestringsklinikken

bilde av Ingvar Lona

Idrettsmedisinsk klinikk tilbyr avanserte idrettsmedisinske -og idrettspsykologiske tjenester. Vi består av interne og eksterne behandlere med spesialistkompetanse, flere har i tillegg idrettsfaglig utdanning og egen utøver erfaring . De fleste interne behandlere er avbildet og beskrevet på denne siden.

Mestringsklinikken tilbyr primært individuelt tilpasset psykoedukasjon/opplæring/undervisning/kurs og sekundært ved behov behandling i samarbeid med lege -og psykolog spesialister i og utenfor Tønsberg Medisinske Senter:

Primære metoder:

Søvnvansker/søvnfaseforstyrrelser o.l. (metode: CBT-i)
Depresjon (metode: CBT/ACT)
Angst/fobier (metode: CBT/ACT)
Tvangslidelser/OCD (metode: CBT/ACT)
Selvfølelses -og selvtillits utfordringer (metode: CBT/ACT)
Psykosomatiske lidelser (metode: CBT/ACT)
Stressrelaterte plagere/sykdom (metode: CBT/ACT/RITS)
ME/CFS (metode: CBT/ACT)
Smerteproblematikk (metode: CBT/ACT)
Mestring av somatisk sykdom (metode: CBT/ACT)
Rask psykisk helsehjelp (metode: CBT/)
Psykologisk krisehjelp (metode: CBT/RITS)
Arbeidspsykologisk rådgivning m/testing (NFKT, CheckWare m.m.)
Pedagogisk psykologisk rådgivning m/testing
Idretts psykologisk rådgivning (metode; CBT/Olympiatoppen)
Psykodynamisk terapi (våre kliniske spesialister)

Vi er godkjente kursledere/veiledere i kognitiv terapi (CBT), RITS (psykologisk stress og krisehåndtering) samt kursledere i depresjonsmestring (KID) og belastningsmestring (KIB).

Klinikken samarbeider internt med 2 legespesialister, 2 psykologspesialister, 3 kiropraktorer, 4 Fysioterapeuter/psykomotoriske fysioterapeuter (se hjemmeside) samt eksternt med psykolog spesialist, Turid Bryn og lege spesialist i allmenn medisin og spesialist i psykiatri, Pål Rochette.

Mandag: 08.00 til 16.00
Tirsdag: 08.00 til 20.00
Onsdag: 08.00 til 16.00
Torsdag: 08.00 til 20.00
Fredag: 08.00 til 16.00
scroll to top