Mestringsklinikken

bilde av Stine-Lise Johansen

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel (Master utdanning - 5 år) og som klinisk ernæringsfysiolog kan Stine-Lise hjelpe deg med å optimalisere ditt kosthold for å forebygge sykdom, eller behandle nåværende sykdom. Hun hjelper deg med å optimalisere ditt kosthold avhengig av din livssituasjon, dine mål, sykdommer eller ernæringsrelaterte utfordringer.

EKSEMPLER PÅ HVA HUN KAN HJELPE DEG MED:

• Vektreduksjon
• Vektøkning
• Mage- og tarmproblematikk
• Hjerte- og karsykdommer
• Optimalt kosthold for best prestasjon i din idrett
• Diabetes
• Revmatisk sykdom
• Allergier og intoleranser
• Kvalitetssikre kosthold og ulike dietter
• Kartlegging av kosthold og vurdere inntak av energi
og næringsstoffer.
• Behandling av ernæringsrelaterte mangler
• Kosthold under og etter kreftbehandling
• Kosthold etter fedmekirurgi
• Spiseforstyrrelser
• Kosthold ved lungesykdom
• Kosthold til barn og ungdom
• Kosthold til gravide/ammende
• Kosthold til eldre
• Kosthold ved utviklings-/funksjonshemming

Mandag: 08.30 - 16.00
Tirsdag: Er ikke på kontoret
Onsdag: 08.30 - 16.30
Torsdag: Er ikke på kontoret
Fredag: Er ikke på kontoret
bilde av Ingvar Lona

Idrettsmedisinsk klinikk tilbyr avanserte idrettsmedisinske -og idrettspsykologiske tjenester. Vi består av interne og eksterne behandlere med spesialistkompetanse, flere har i tillegg idrettsfaglig utdanning og egen utøver erfaring . De fleste interne behandlere er avbildet og beskrevet på denne siden.

Mestringsklinikken tilbyr primært individuelt tilpasset psykoedukasjon/opplæring/undervisning/kurs og sekundært ved behov behandling i samarbeid med lege -og psykolog spesialister i og utenfor Tønsberg Medisinske Senter:

Primære metoder:

Søvnvansker/søvnfaseforstyrrelser o.l. (metode: CBT-i)
Depresjon (metode: CBT/ACT)
Angst/fobier (metode: CBT/ACT)
Tvangslidelser/OCD (metode: CBT/ACT)
Selvfølelses -og selvtillits utfordringer (metode: CBT/ACT)
Psykosomatiske lidelser (metode: CBT/ACT)
Stressrelaterte plagere/sykdom (metode: CBT/ACT/RITS)
ME/CFS (metode: CBT/ACT)
Smerteproblematikk (metode: CBT/ACT)
Mestring av somatisk sykdom (metode: CBT/ACT)
Rask psykisk helsehjelp (metode: CBT/)
Psykologisk krisehjelp (metode: CBT/RITS)
Arbeidspsykologisk rådgivning m/testing (NFKT, CheckWare m.m.)
Pedagogisk psykologisk rådgivning m/testing
Idretts psykologisk rådgivning (metode; CBT/Olympiatoppen)
Psykodynamisk terapi (våre kliniske spesialister)

Vi er godkjente kursledere/veiledere i kognitiv terapi (CBT), RITS (psykologisk stress og krisehåndtering) samt kursledere i depresjonsmestring (KID) og belastningsmestring (KIB).

Klinikken samarbeider internt med 2 legespesialister, 2 psykologspesialister, 3 kiropraktorer, 4 Fysioterapeuter/psykomotoriske fysioterapeuter (se hjemmeside) samt eksternt med psykolog spesialist, Turid Bryn og lege spesialist i allmenn medisin og spesialist i psykiatri, Pål Rochette.

Mandag: 08.00 til 16.00
Tirsdag: 08.00 til 20.00
Onsdag: 08.00 til 16.00
Torsdag: 08.00 til 20.00
Fredag: 08.00 til 16.00
scroll to top