Hva er en psykolog?

21. august 2018, 11:30

En psykolog er en person som har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi. En psykolog har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser.  Psykologistudiet er seksårig, og gir så rett til å arbeide som autorisert psykolog. Å bli autorisert vil si at man har en yrkestittel som er beskyttet; kun de som har bestått studiet og er blitt offentlig godkjent, kan kalle seg psykolog. Etter profesjonsstudiet kan en psykolog videreutdanne seg innen forskning (doktorgrad/Ph.D.), eller spesialisere seg innen bestemte fagormåder: voksenpsykologi, nevropsykologi, psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer, samfunnspsykologi, eldrepsykologi, familiepsykologi, habilitering, barne- og ungdomspsykologi, psykologi med psykoterapi, arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi. Spesialiseringen tar 5 år, og inneholder bl.a. kurs, praksis og veiledning. Som ferdig spesialisert kalles man psykologspesialist. Psykologer har kompetanse både på normalutvikling og på psykiske lidelser.

Eldre nyheter finner du her
scroll to top