Hva er en psykoterapeut?

21. august 2018, 11:07

En psykoterapeut jobber med forskjellige psykologiske problemstillinger og benytter psykoterapi som behandlingsform. Noen vil si at psykologi er teorien og psykoterapi er praksisen. En psykoterapeut er i motsetning til psykologer og psykiatere utdannet i den private utdannelsessektoren. Innen psykoterapi finnes det forskjellige forgreninger som; de psykoanalytiske, eksistensialistiske, humanistiske, psykodynamiske, systematiske, kognitive og adferds terapeutiske. Ut over dette finnes det også undergrener som; kroppsterapi, gestaltterapi, hypnoterapi, kunst- og uttrykksterapi, musikkterapi og opplevelsesorientert terapi. Psykoterapitittelen er en ubeskyttet tittel. Det finnes forskjellige foreninger som terapeuter kan søke om medlemskap i. Det vil være krav og regler som terapeuten forplikter seg til å overholde ved medlemskap. Et eksempel er ’Norsk forbund for psykoterapi – NFP. Psykoterapeuter skiller seg fra psykologer hovedsakelig på to områder:

  • En psykoterapeut utdannes ikke til å stille kliniske diagnoser
  • En psykoterapeut får pt. ikke driftstilskudd.
Eldre nyheter finner du her
scroll to top