Hva gjør en psykiater?

21. august 2018, 11:35

En psykiater er en lege (med 6 årig medisinstudie + 1 1/2 år turnus) som har spesialisert seg innen psykiatri for å jobbe med psykiske lidelser, enten det er forebygging, utredning eller behandling.

Spesialiseringen kan skje enten innen voksenpsykiatri eller innen barne- og ungdomspsykiatri, og tar minst 5 år. Spesialiseringen skjer mens legen er i arbeid, og han/hun kalles da LIS-lege (Lege I Spesialisering).

LIS-legen må arbeide minst 2 år ved en psykiatrisk sykehusavdeling og minst 1 år i en åpen allmennpsykiatrisk poliklinikk. Spesialiseringen inkluderer også kurs og veiledning. I motsetning til psykologen, kan psykiateren bruke medikamenter i behandlingen av pasienter.

 

Eldre nyheter finner du her
scroll to top