Influensavaksine

9. oktober 2019, 18:02

Influensavaksinene er kommet. Det er dropin for vaksiner mellom

kl 08-14.30 mandag tom torsdag. Fredag fra 08-13.30

Kontakt resepsjonen hos din fastlege eller resepsjonen på Reiseklinikken for de som ikke har fastlege hos oss.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Eldre nyheter finner du her
scroll to top