Klinisk ernæringsfysiolog

22. februar 2021, 08:20

Klinisk ernæringsfysiolog Stine-Lise Johansen har startet opp en privatpraksis ved Tønsberg Medisinske Senter. Stine-Lise har kort ventetid, og tar imot alle pasienter, med og uten henvisning. Ta gjerne kontakt på 41492229 dersom du skulle ha noen spørsmål.

Hos oss er hun tilknyttet Idrettsmedisinsk klinikk og Mestringsklinikken og vil bidra bl.a. med sin kunnskap om idrettsernæring, spiseforstyrrelser og livstilsrelaterte utfordringer.   

Stine- Lise Johansen har erfaring fra offentlig og privat virksomhet med blant annet vektregulering, mage-/tarmproblematikk, hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, lungesykdom og migrene. Hun er opptatt av å se på helheten i kostholdet, og sammen med pasient finne og gjøre små justeringer som kan utgjøre en stor forskjell.

HVA KAN HUN HJELPE DEG MED: • Vektreduksjon • Vektøkning • Mage- og tarmproblematikk • Hjerte- og karsykdommer • Optimalt kosthold for best prestasjon i din idrett • Diabetes • Revmatisk sykdom • Allergier og intoleranser • Kvalitetssikre kosthold og ulike dietter • Kartlegging av kosthold og vurdere inntak av energi og næringsstoffer • Behandling av ernæringsrelaterte mangler • Kosthold under og etter kreftbehandling • Kosthold etter fedmekirurgi • Spiseforstyrrelser • Kosthold ved lungesykdom • Kosthold til barn og ungdom • Kosthold til gravide/ammende • Kosthold til eldre • Kosthold ved utviklings-/funksjonshemming.

Eldre nyheter finner du her
scroll to top