Mestringsklinikken har et lavterskel tilbud til deg.

16. februar 2021, 13:30
Et alternativ til psykologisk behandling når hjelp til selvhjelp og opplæring i mestringsteknikker er tilstrekkelig. Ring 99423991

Det stilles ikke krav om henvisning. Opprettet for personer som har behov for hjelp til å mestre fysiske/psykiske plager/lidelser så som; smertetilstander, spenninger/anspenthet, søvnforstyrrelser, utmattelse/ME/CFS, stress, depressive reaksjoner, angst, bekymring, uro, tvangslidelse, ensomhet o.l.  Egnet også  for personer med store belastninger/ stressreaksjoner og – eller sorg/tapsopplevelse i forbindelse med store livsendringer f.eks. oppsigelse, permittering, endret studietilværelse (Covid-19).  Det er tilknyttet spesialister til klinikken som  konsultativt bidrar i vurderinger, i utarbeidelse av hjelp til selvhjelpstilbud/opplæringstilbud og kan motta henvisninger eller henvise videre ved behov for behandling.  

Eldre nyheter finner du her
scroll to top