Nye forholdsregler – korona pandemien.

16. mars 2020, 20:54

Fastlegene, legespesialistene og noen av psykologene opprettholder driften. Øvrige aktører på TMS pålegges midlertidig opphør av normal drift som følge av nytt direktiv fra helsedirektoratet. Telefon- og videokonsultasjoner tilbys av flere avdelinger som et aktuelt alternativ. Se egen nyhet om dette der det fremgår hvem som kan tilby denne tjenesten.

Direktivet

Helsedirektoratet har vedtok stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder foreløpig fram til etter påske (14. april)

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

g) Virksomheter som utfører alternativ behandling

h) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.


Unntak

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Eldre nyheter finner du her
scroll to top