Om Spiseforstyrrelser

5. oktober 2018, 11:16
Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har man en spiseforstyrrelse. Grunnen til at noen utvikler en spiseforstyrrelse, er svært sammensatte. Psykologiske og sosiale faktorer ligger ofte til grunn. Kulturelle faktorer regnes også av betydning. En spiseforstyrrelse handler om lav eller svingende selvfølelse, og maten og kroppen er blitt et språk, følelsesregulering, for å takle følelser og livsproblemer. (Skårderud, 2000). Således oppleves ofte spiseforstyrrelsen som en løsning på problemene. Den blir en slags redningsvest. Motivasjon for behandling er ofte sviktende, og behandlingsforløp kan bli mangeårige. Ønsket om å bli frisk er intenst, men samtidig fylt av ambivalens.  I tillegg forteller mange som sliter med en spiseforstyrrelse at skammen over å ha en spiseforstyrrelse i seg selv også er et stort hinder. Det kan ta lang tid å våge å fortelle noen om lidelsen. Det å føle seg «unormal» og «mislykket» hemmer tilfriskningen.

Behandling

Behandling av en spiseforstyrrelse er en prosess. Det finnes ikke en unik metode som bidrar til tilfriskning. Som regel vil det være en kombinasjon av flere verktøy, og det vil være nødvendig med samarbeid på tvers av avdelinger. Det er også nødvendig å få til et samarbeid i familien, da en spiseforstyrrelse berører alle nære. Det er ofte uklart hvem som lider mest, om det er personen med en spiseforstyrrelse eller familie eller andre nære. Og ofte kan det utvikle seg vanskelige samspill når lidelsen er i sentrum. Kunst-og uttrykksterapi, bionergetics, psykologi, familieterapi, osteopati ol,- er alle eksempler på metoder som kan bistå til tilfriskning. På TMS er vi unike, vi har de fleste tilbydere tilgjengelige under samme tak, -og vi bistår til samarbeid når det er ønskelig. Vi har bred ekspertise på feltet, og TMS sin kunst-og uttrykkspsykoterapeut Helle Borchgrevink har skrevet en hovedoppgave om behandling av spiseforstyrrelser. Velkommen til å ta kontakt.
Eldre nyheter finner du her
scroll to top