Vi er opptatt av smittevern !

25. januar 2021, 18:41

I løpet av helgen har vi blitt gjort oppmerksom på en utvikling i Covid-19 pandemien. En «britisk» mutasjon av viruset har blitt oppdaget i Nordre Follo. Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI har iverksatt svært strenge tiltak i berørte områder. Tiltakene er et resultat av et samarbeid med Statsforvalteren, 10 direkte berørte kommuner og 15 kommuner i randsonen. Dette har blitt kommunisert tydelig i riksdekkende medier.

Nå oppfordrer vi alle våre pasienter til å benytte munnbind når de oppholder seg i våre lokaler.

Tønsberg Medisinske Senter AS v/styret og samtlige helseaktører følger situasjonen nøye. Vi har en smittevernplan og stadig utvider vi tiltakene for at våre pasienter skal føle seg trygge hos oss. Alle behandlere benytter gjeldende bransjestandarder i forhold til smittevernutstyr, vi har satt opp synlig skilting ved alle inngangene, vi har ryddet bort stoler og benker for å sikre minimum 1 meter avstand mellom pasienter, håndspritdispensere er plassert rundt om i våre lokaler og det er oppmontert en håndvask på utsiden av toalettene som et alternativ til håndsprit m.m.    

Eldre nyheter finner du her
scroll to top