Vi holder åpent !

5. mars 2021, 12:42
  • Det er besluttet regionale forsterkede smitteverntiltak 4. mars 2021 i tråd med Nasjonal forskrift.
  • Det er innført koronaforskrift kapittel 5A (særlig høyt tiltaksnivå) for Færder – og Tønsberg kommune og kapittel 5B (høyt tiltaksnivå) for de øvrige «Vestfold» kommunene.
  • Som en følge av at mediene har kommunisert ut de konkrete tiltakene, så har enkelte pasienter tatt kontakt med oss med spørsmål om vi holder åpent ?
  • Vi er et medisinsk senter og følger alle myndighetspålagte krav om smittevern. Generelt har vi omfattende smitteverntiltak i våre lokaler. Vi ber pasientene om å følge våre anvisninger. Det kan være noe ulikt hva som benyttes av smittevernutstyr hos de ulike helseprofesjonene – dette er regulert bransjespesifikt. Vi følger utviklingen nøye og er i kontakt med smittevernmyndighet om nødvendig.
Eldre nyheter finner du her
scroll to top