Psykolog

bilde av Thorvald Andersen

Psykologspesialist med dagpraksis.

Jeg har lang erfaring med behandling av angst, depresjon, stressmestring, krisehåndtering, traumer, relasjonsvansker og langvarig smerteproblematikk. Jeg jobber i hovedsak med Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT). Forskning viser at denne behandlingsformen har god effekt for de fleste psykiske lidelser og plager. De siste årene har jeg kurset flere hundre helsepersonell fra hele Norge i bruk av ACT.

Ta gjerne kontakt på mobil for timebestilling. Hvis du sender SMS, så kan jeg ringe deg opp igjen.

Det er ikke mulig å benytte frikortordningen ved min praksis.

Les mer om hva Thorvald Andersen kan tilby ved å følge følgende lenke:
https://tonsbergpsykologen.no/

bilde av Turid Bryn

Utdanning:
Spesialist i klinisk psykologi og barnefaglig sakkyndighet.

Arbeidsområder:
Terapeutisk arbeid med ulike former for angst, depresjon, livskriser, traumer, relasjonsvansker, stressmestring, atferdsproblematikk etc.
Lederutvikling.
Barnefaglig sakkyndighetsarbeid for domstolene.

bilde av Trygve-Sigurd Amundsen

Psykologspesialist med ettermiddag-/kveldspraksis.

Jeg kan bistå i forhold til helseplager som: depressive symptomer, angst, tvangslidelser, mestring av bipolar affektiv lidelser, håndtering av livskriser, stressrelaterte symptomer og traumerelaterte lidelser. De siste 10 årene har jeg arbeidet mest med håndtering av senvirkninger etter traumatiske hendelser, eksempelvis i form av posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), kompleks PTSD og dissosiative lidelser. Jeg er opptatt av å finne den tilnærmingen som passer den enkelte person, og arbeider hovedsakelig ut fra en kognitiv tilnærming eventuelt med bruk av EMDR ved behov, men har også en videreutdannelse innen sensorimotorisk psykoterapi.

Ta gjerne kontakt, så kan vi snakke nærmere om hva jeg eventuelt kan bidra med. Jeg har dessverre ikke refusjonsavtale.

bilde av Erlend Skaar

Psykologspesialist med ettermiddag-/kveldspraksis.

Onsdag 17:00-21:00

Jeg har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, håndtering av livskriser, avhengighetsproblematikk og relasjonelle vansker. Jeg har jobbet mye med individualterapi, samtidig som jeg de siste ti årene har jeg jobbet mye med par- og familieterapi. I begynnelsen av mitt yrkesliv jobbet jeg mest med voksne, men har de senere år jobbet mer med barn- og ungdommer.

Vi finner sammen ut hva som skal være målene med samtalene og hvordan vi skal jobbe for å nå disse. Ta gjerne kontakt på mobil for timebestilling. Hvis du sender SMS, så kan jeg ringe deg opp igjen. Det er dessverre ikke mulig å benytte frikortordningen ved min praksis.

bilde av Magdalena Migala-Janicka

Psykologspesialist med ettermiddag-/kveldspraksis.

Tirsdag 16:00-20:00

Jeg tilbyr psykoterapi for et bredt spekter av psykiske utfordringer. Jeg jobber ut i fra en psykodynamisk forståelse og er opptatt av å utforske ubevisste sider hos pasienten og som bidrar til å skape symptomer, slik at dekan bryte ut av denne vonde sirkelen.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Wroclaw (Polen) og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg tar nå en videreutdanning i regi av Institutt for Psykoterapi i Oslo. Til daglig arbeider jeg i spesialisthelsetjenesten.
Det er ikke mulig å benytte frikortordningen ved min praksis.
Les mer om hva Magdalena Migala-Janicka kan tilby ved å følge følgende lenke: www.migala.no

bilde av Eivind Andersen

Utdannelse: Spesialist klinisk psykolog
Arbeidsområde: De fleste typer psykiske vansker som angst, depresjon, psykiske traumer, familieproblematikk etc.

Åpningstider: Hverdager fra kl. 8-16

Har driftsavtale med Helse Sør Øst fram til 31.12.23. Alle henvisninger må fram til dette gå fra fastlegen til DPS for rettighetsvurdering. Det er i denne perioden ikke mulig å henvise direkte til spesialisten.

Etter 31,12.23 vil det være mulig igjen å henvise direkte.

Mandag til fredag: 08.00 - 16.00
bilde av Anne Røise

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi.

scroll to top