Psykomotorisk fysioterapi

bilde av Ingrid Veseth

Fysioterapeut Ingrid Veseth jobber med driftsavtale i Tønsberg kommune. Dette innebærer at hun har refusjonsavtale med Helfo. I tillegg til grunnutdanningen i fysioterapi fra OsloMet i 2010 har hun senere tatt videreutdannelse i Psykomotorisk fysioterapi. Ved Tønsberg Medisinske Senter jobber hun primært med psykomotorisk fysioterapi.

Ingrid Veseth har erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet bedriftshelsetjeneste, generell fysioterapibehandling, rehabilitering, eldre, lungesyke, barn og gruppetrening. Ingrid er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker at pasientene opplever hjelp til selvhjelp. Psykomotorisk fysioterapi kan både være individuell eller i gruppe.

Tilbyr psykomotorisk fysioterapi.
Tilgang til velutstyrt treningsrom.

bilde av Oddrun S. Lien

Oddrun S. Lien jobber med 100% driftsavtale fra Tønsberg kommune.
Hun jobber både med generell fysioterapi og med psykomotorisk fysioterapi( PMF).
Hun er spesialist i PMF.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel-og skjelettsystemet.

For videre utdypning: Se fysio.no

Hva er psykomotorisk Fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spennings-tilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
Pust og spennings-tilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi ha det med oss selv.

Vedvarende spennings-mønstre kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kropps-opplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

For videre utdypning: Se fysio.no

Der kan der lese mer om:

Hvem behandlinger er aktuell for.
Hvordan begynner behandlingen?
Hva kan skje i behandlingen?
Hva kan oppnås i behandlingen.

scroll to top